"Bieg po Zdrowie"

W ramach Ogólnopolskiej Akcji „POLSKA BIEGA” odbył się w Pleszewie, dnia 7 maja 2010 roku „Bieg po Zdrowie”. Spółka Sport Pleszew Sp. z o.o. zwróciła się do Pleszewskiego Centrum Medycznego o zabezpieczenie imprezy pod względem medycznym.

 

Nad bezpieczeństwem uczestników biegu czuwała fachowa obsada naszego ambulansu ratunkowego w składzie: Grażyna Sobczak i Andrzej Marciniak – Pielęgniarka i Pielęgniarz systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego oraz Doktor Krzysztof Cieszyński – Ordynator Oddziału Wewnętrznego pleszewskiego szpitala. Bieg poprzedziła krótka prelekcja Pana Ordynatora zachęcająca do rekreacyjnego biegania i aktywnego wypoczynku. Pan Doktor Cieszyński podkreślał, jak istotne znaczenie dla naszego zdrowia ma ruch na świeżym powietrzu.

 

Sporo uwag Pana Doktora odnosiło się również do samej techniki biegania. Być może właśnie dzięki tym wskazówkom udało się uniknąć urazów i kontuzji podczas samego biegu i na szczęście pomoc medyczna nie była potrzebna.

 

Organizatorzy przygotowali dla biegaczy certyfikaty uczestnictwa oraz soczyste jabłka, którymi podzielili się także z załogą naszej karetki.