Badanie Satysfakcji Pacjentów 2012

W 2012 r. badanie satysfakcji Pacjentów Pleszewskiego Centrum Medycznego Sp. z o.o. zostało przeprowadzone w maju. Jak co roku, swoim zakresem objęło pacjentów oddziałów szpitalnych, poradni specjalistycznych, Zakładu Diagnostyki Obrazowej, Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej oraz Zakładu Fizykoterapii i Leczniczego Usprawniania. W tegorocznym badaniu kwestionariusz ankiety wypełniło 665 respondentów przebywających z różnych przyczyn w Pleszewskim Centrum Medycznym. Dziękujemy wszystkim, którzy zgodzili się wziąć udział w badaniu, a tym samym pomóc nam w ciągłym doskonaleniu usług i jak najściślejszym ich dostosowaniu do potrzeb naszych Pacjentów.
Zachęcamy do zapoznania się z wynikami badania, które przedstawiamy Państwu poniżej oraz do czynnego wzięcia udziału w kolejnych, planowanych przez nas, badaniach.