Badanie satysfakcji Pacjentów

Badanie satysfakcji Pacjentów Pleszewskiego Centrum Medycznego Sp. z o.o. zostało, jak co roku, przeprowadzone we wszystkich jednostkach organizacyjnych szpitala od oddziałów przez poradnie do Zakładu Diagnostyki Obrazowej i Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej włącznie.
W tym roku, w miesiącach styczeń – luty, kwestionariusz wypełniło 743 Pacjentów przebywających w naszym Szpitalu, co stanowi średni zwrot wypełnionych ankiet na poziomie 53%. Warto zaznaczyć w tym miejscu, że jest to wynik bardzo satysfakcjonujący. Dziękujemy wszystkim, którzy zgodzili się wziąć udział w badaniu, a tym samym pomóc nam w ciągłym doskonaleniu usług i jak najściślejszym ich dostosowaniu do potrzeb naszych Pacjentów.
Zachęcamy do zapoznania się z wynikami badania, które przedstawiamy Państwu poniżej oraz do czynnego wzięcia udziału w kolejnych, planowanych przez nas, badaniach. Miło nam również poinformować, że dla Państwa wygody już wkrótce można będzie wypełnić ankietę poprzez stronę internetową.