Audit nadzoru

W dniach 28 do 29. czerwiec tego roku odbył się w naszym szpitalu I audit nadzoru będący kontynuacją przeprowadzonej w roku ubiegłym certyfikacji Zintegrowanego Systemu Zarządzania jakością, środowiskiem i bhp. Zespól niezależnych, zewnętrznych auditorów dokonał oceny wdrożonego systemu pod względem jego zgodności z wymaganiami Norm oraz skuteczności funkcjonowania. Audit przebiegał bardzo sprawnie i zakończył się pozytywnym wynikiem. Auditorzy podjęli decyzję o rekomendowaniu naszej palcówki do przedłużenia ważności posiadanych certyfikatów.
Niemalże w tym samym czasie, tzn. od 29 do 30 czerwca odbył się kolejny audit, tym razem certyfikacyjny. Certyfikacja dotyczyła Programu „Czysty Szpital. Czyste Leczenie”. Ocenę bezpieczeństwa pacjenta przed zagrożeniami mikrobiologicznymi dokonali zewnętrzni, niezależni audytorzy. Ponadto audit obejmował również ocenę spełnienia wymagań w obszarze zarządzania infrastrukturą, środowiskiem pracy oraz w zakresie kompetencji personelu. W tym przypadku również otrzymaliśmy rekomendacje do przyznania certyfikatu „Czysty Szpital. Czyste Leczenie”.
Uzyskanie certyfikatu w tym obszarze jest bardzo prestiżowym wyróżnieniem dla placówki medycznej. Dotychczas wśród szpitali, wyróżnienie takie uzyskały 2 szpitale w Polsce. Uzyskanie pozytywnego wyniku obu auditów możliwe było dzięki zaangażowaniu i pracy całej załogi szpitala.
W chwili obecnej oczekujemy oficjalnego potwierdzenia wyniku auditów w formie raportu oraz certyfikatów.