Misterium Męki Pańskiej

W Wielki Piątek w pleszewskim szpitalu odbyło się przedstawienie adresowane do pacjentów i pracowników. Dzieci z Salezjańskiej Placówki Dziecka i Rodziny im. Świętej Rodziny w Pleszewie wprowadziły uczestników w atmosferę przedświątecznej zadumy prezentując sceny z Misterium Męki Pańskiej. Spektakl stanowił zachętę do przemyśleń nad sensem poszukiwań prawdy o ludzkim życiu, a także wiary w dobro oraz miłość i poświęcenie dla drugiego człowieka, aż do ofiary z własnego życia. Podopieczni salezjańskiej placówki podziękowali w ten przepiękny sposób za zaangażowanie pracowników szpitala w akcję „Świąteczna Paczka”.