Nasze pielęgniarki najlepsze

Konkurs "Pielęgniarka roku" organizuje Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie. W dniu 7 marca 2014 roku odbył się II etap, VI już edycji tego ogólnopolskiego konkursu, w którym z licznymi sukcesami uczestniczą pielęgniarki Pleszewskiego Centrum Medycznego. W konkursie wzięły udział pielęgniarki z różnych podmiotów leczniczych: szpitali klinicznych, wojewódzkich i powiatowych. Przewodniczącą Komisji Konkursowej była pani Małgorzata Walczak - przedstawiciel Zarządu Głównego PTP w Warszawie oraz przedstawicielki Zarządu Oddziału PTP w Poznaniu pani Jolanta Zgrabczyńska, Zofia Grześkowiak i Katarzyna Głodowska. Laureatką II etapu Konkursu Pielęgniarka Roku 2013, z najwyższą liczbą uzyskanych punktów na poziomie eliminacji wojewódzkich, została pani Chojecka Beata pielęgniarka z oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii naszego szpitala. Kolejne, drugie miejsce zajęła pani Izabela Zduniak również z PCM w Pleszewie (oddział Wewnętrzny), natomiast trzecia była pani Magdalena Ziętek ze Szpitala Klinicznego im. Heliodora Święcickiego UMP w Poznaniu. Przewodnicząca poznańskiego Oddziału PTP Pani Aleksandra Kopińska przesłała laureatkom gratulacje dziękując za zaangażowanie, dbałość o prestiż zawodu i promocję własnych jednostek. Jesteśmy dumni z naszych koleżanek i również przyłączamy się do tych gratulacji.


fot. udostępniła red. "Życia Pleszewa"