Konferencja podsumowująca projekt „norweski”

W dniu 26 kwietnia br. w restauracji Impresja w Pleszewie odbyła się konferencja podsumowująca realizację projektu pn. „Poprawa warunków opieki zdrowotnej dla osób starszych, niesamodzielnych lub przewlekle chorych poprzez rozbudowę i modernizację oddziałów rehabilitacji oraz opieki długoterminowej w Pleszewskim Centrum Medycznym”. Wcześniej miała miejsce wizytacja Oddziałów Opieki Długoterminowej w wyremontowanych i zmodernizowanych pomieszczeniach. Na uroczystość przybył do nas Senator RP Andrzej Wojtyła. Jak zawsze gościliśmy przedstawicieli władz samorządowych, a także liczne grono osób zaprzyjaźnionych ze szpitalem oraz naszych pracowników. Po przecięciu wstęgi przez reprezentantów Powiatu, zarząd spółki oraz gospodarzy oddziałów – odbyła się wizytacja pomieszczeń. Warunki lokalowe, jakie udało się zapewnić pacjentom w stanach przewlekłych są imponujące, co zgodnie podkreślali zaproszeni goście a wśród nich konsultanci wojewódzcy odpowiednich dziedzin medycyny. Po przejeździe do „Impresji” wysłuchaliśmy prelekcji Przemysława Lisińskiego – konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie rehabilitacji medycznej. Temat jego wykładu brzmiał: „Ból. Wielka Enigma”. Druga prelekcja - „Zaburzenia ośrodkowego układu nerwowego – zaburzenia mowy i zaburzenia psychiczne” zaprezentowana została przez Panią Aldonę Zielińską-Perlińską, ordynatora oddziału rehabilitacyjnego naszego szpitala. Natomiast Jolanta Klonowska – Kierownik Zakładu Fizjoterapii, przedstawiła temat: „Profilaktyka upadków”. Prelekcje poprzedziła informacja Wiceprezesa Błażeja Górczyńskiego podsumowująca zadania zrealizowane w ramach projektu norweskiego. Warto przypomnieć, że na realizację projektu uzyskaliśmy dofinansowanie w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego w kwocie 5 855 837 zł. Więcej o projekcie można przeczytać na stronie www.rehabilitacja.szpitalpleszew.pl.