Wizyta przedstawicieli Norwegii.

W dniu 21 stycznia 2015 r. do Pleszewa przybyła 11- osobowa delegacja z Norwegii, na czele z Dyrektorem Departamentu Zdrowia Christianem Rø, którą w siedzibie Starostwa Powiatowego podjął Wicestarosta Pleszewski Eugeniusz Małecki. W spotkaniu uczestniczyli również nasi przedstawiciele: Prezes Tadeusz Stefaniak, Dyrektor Medyczny Ryszard Bosacki oraz pediatrzy – Ordynator Janusz Rataj i profesor Andrzej Wojtyła.

Delegacja przebywa w Polsce w dniach 19-23 stycznia br. w ramach Programu PL07 „Poprawa i lepsze dostosowanie ochrony zdrowia do trendów demograficzno-epidemiologicznych”.

Warto przypomnieć, że PCM w tymże programie realizuje projekt pn. „Poprawa warunków opieki zdrowotnej dla osób starszych, niesamodzielnych lub przewlekle chorych poprzez rozbudowę i modernizację oddziałów rehabilitacji oraz opieki długoterminowej w Pleszewskim Centrum Medycznym”, korzystając z dofinansowania w kwocie 5 855 837 złotych, pochodzącego z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach Funduszy EOG i Funduszy Norweskich. Celem projektu jest poprawa jakości i dostępności świadczeń dla osób starszych, niesamodzielnych oraz przewlekle chorych na terenie Powiatu Pleszewskiego.

Z tego też względu członkowie delegacji chcieli zapoznać się z warunkami leczenia i rehabilitacji pacjentów w naszym szpitalu. Jesteśmy przekonani, że słowa uznania często wyrażane przez naszych Gości podczas wizyty, były jak najbardziej szczere. Pozytywne zaskoczenie dotyczyło zwłaszcza jakości sprzętu i zakresu usług wysokospecjalistycznych.