Jubileusz 60-lecia pogotowia ratunkowego w Pleszewie

60-lecie pogotowia ratunkowego w Pleszewie miało bardzo uroczystą oprawę, godną tak zacnego jubileuszu. Honorowy patronat nad uroczystością objął Starosta Pleszewski. Gros mrówczej pracy związanej z organizacją obchodów, której plon zaprezentowano uczestnikom – wykonali nasi koledzy ratownicy medyczni we współpracy z p. Jolantą Dumą, dawną pielęgniarką oddziałową pogotowia, a obecnie pełnomocnikiem ds. jakości. Z godnym podziwu mozołem zaangażowali się w gromadzenie informacji z dawnych lat, wyszukiwanie archiwalnych i pamiątkowych zdjęć oraz przygotowanie jubileuszowych gadżetów. Nie sposób wymienić wszystkich, którzy pomagali, ale wskazać należy, że Kronikę 60 lat Pogotowia w Pleszewie opracował Paweł Kostuj. Piotr Kramarczyk przygotował pokaz zdjęć z dawnych i obecnych lat, który doskonale pokazywał niepowtarzalną atmosferę panującą w pogotowianej „rodzinie”. Natomiast o dobrą zabawę po oficjalnej części uroczystości zadbał tradycyjnie Adam Kaźmierski. Sama uroczystość zgromadziła obecnych pracowników Szpitalnego Oddziału Ratunkowego oraz Zespołów Ratownictwa Medycznego, oczywiście za wyjątkiem tych „nieszczęśników”, którzy musieli tego dnia pełnić dyżur. Udało się też zaprosić byłych i zasłużonych pracowników pogotowia. Nasze zaproszenia przyjęło także liczne grono oficjeli – przedstawiciele władz samorządowych oraz powiatowych służb inspekcji i straży, a także osoby zasłużone dla naszego szpitala i ratownictwa medycznego. Ordynator SOR Artur Tarasiewicz wygłosił interesujący i oryginalny wykład na temat historii resuscytacji, a jego zastępca doktor Arkadiusz Grabowski przedstawił dzieje pleszewskiego pogotowia. Uczestnicy podziwiali wystawę zdjęć dawnego pogotowia i ze wzruszeniem rozpoznawali swoje koleżanki i kolegów. Był też tort przystrojony symbolami pogotowia oraz liczne podziękowania i gratulacje.