Konferencja inaugurująca projekt

W dniu 13 lutego br. w Sali Konferencyjnej Restauracji Impresja w Pleszewie odbyła się konferencja inaugurująca projekt pn. „Poprawa warunków opieki zdrowotnej dla osób starszych, niesamodzielnych lub przewlekle chorych poprzez rozbudowę i modernizację oddziałów rehabilitacji oraz opieki długoterminowej w Pleszewskim Centrum Medycznym”. Prezes Tadeusz Stefaniak powitał licznie zgromadzonych gości. Wśród przybyłych znaleźli się trzej posłowie: Przemysław Krzysztofiak, Adam Rogacki i Piotr Walkowski oraz senator Witold Sitarz. Ogółem na konferencję przybyło ponad 200 osób. Gościliśmy przedstawicieli władz samorządowych, liczne grono naszych pracowników, a także byłych Prezesów PCM: Adelę Grala-Kałużną i Agnieszkę Pachciarz – obecną Wiceprezydent Poznania. Jednym z prelegentów był docent Przemysław Lisiński – konsultant wojewódzki w dziedzinie rehabilitacji medycznej. Tematem jego wykładu brzmiał: „Zaburzenia wyższych czynności nerwowych a funkcja ręki”. Druga prelekcja dotyczyła Kompleksowej rehabilitacji w zaburzeniach balansu ciała u chorych poudarowych, a zaprezentowana została przez Panią Aldonę Zielińską-Perlińską, ordynatora oddziału rehabilitacyjnego naszego szpitala. Natomiast Jolanta Klonowska – Kierownik Zakładu Fizjoterapii, przybliżyła zgromadzonym temat: „Anatomia powięzi a metody fizjoterapeutyczne stosowane w terapii pacjentów przewlekle chorych”. Prelekcje poprzedziła informacja Dyrektora ds. prawno-organizacyjnych Błażeja Górczyńskiego na temat założeń programu oraz kulisów naszych starań o przyznanie środków „norweskich”. Warto przypomnieć, że na realizację projektu uzyskaliśmy dofinansowanie w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego w kwocie 5 855 837 zł. Więcej o projekcie można przeczytać na stronie www.rehabilitacja.szpitalpleszew.pl.

zdjęcia udostępniła Redakcja Życia Pleszewa.