VII Pleszewskie Dni Onkologiczne

W dniach 16-17 czerwca 2017 r. w Pałacu Radziwiłłów w Czekanowie odbyły się VII Pleszewskie Dni Onkologiczne. Podczas konferencji onkologicznej 15 prelegentów (onkologów, chirurgów, radioterapeutów, radiologów, psychologów, sekretarek medycznych i koordynatorów) kompleksowo przedstawiło zagadnienia związane z leczeniem radykalnym nowotworów najczęściej występujących w naszej praktyce klinicznej (tj.: raka piersi, jelita grubego i żołądka), miejscowymi metodami leczenia przerzutów do wątroby oraz praktycznymi aspektami wykorzystania współczesnego obrazowania w raku piersi. Poruszono także tematykę niedokrwistości związanej z chorobą nowotworową oraz zasady stosowania ESA wraz z oceną ryzyka gorączki neutropenicznej i jej profilaktyki. Ponadto dokonano analizy statystycznej działania Centrum Diagnostyki i Leczenia Raka Piersi oraz Raka Jelita Grubego PCM w Pleszewie w minionym roku oraz analogicznej analizy pracy Oddziału Onkologicznego z Pododdziałem Hematologicznym w roku 2016 oraz I kwartale roku 2017. Na konferencji nie zabrakło aspektów psychologicznych – tym razem dotyczących seksualności w chorobie nowotworowej. Poruszone zostały także tematy zupełnie nowe – plazmonika. W Pleszewskich Dniach Onkologicznych – którym patronował Prezes PCM – uczestniczyło ok. 50 osób (w tym goście z ośrodków onkologicznych z Poznania i Kalisza). Piękna pogoda oraz wyborny humor pozwoliły uczestnikom na rozegranie mieszanego meczu piłkarskiego. Pleszewskie Dni Onkologiczne należą do spotkań bardzo udanych, o czym świadczy już siedmioletnia tradycja ich organizacji.