VI Pleszewskie Dni Onkologiczne w Antoninie

W dniach od 17 do 18 czerwca 2016 r. odbyły się VI Pleszewskie Dni Onkologiczne. Tradycyjnie konferencja onkologiczna zgromadziła prelegentów w Pałacu Radziwiłłów w Antoninie. Uczestnicy wysłuchali 11 prelekcji wygłoszonych przez onkologów, chirurgów, radioterapeutów, radiologów, hematologów, farmaceutów, pielęgniarki, psychologów, sekretarki medyczne i koordynatorów. Omówiono kompleksowo toksyczność i działania uboczne leczenia systemowego (chemioterapii i leczenia biologicznego) oraz radioterapii, powikłania jatrogenne w diagnostyce obrazowej czy też leczenie operacyjne raka jelita grubego w oddziale chirurgicznym PCM w Pleszewie. Ponadto omawiano zakażenia w oddziale onkologicznym jak i ich profilaktykę u chorych z chorobą układu krwiotwórczego. Dokonano analizy statystycznej działania Centrum Diagnostyki i Leczenia Raka Piersi oraz Raka Jelita Grubego PCM w Pleszewie za miniony rok działalności oraz analogicznej analizy odzwierciedlającej pracę Oddziału Onkologicznego z Pododdziałem Hematologicznym za rok 2015 i I kwartał 2016 r. Nie zabrakło aspektu psychologicznego, tym razem nt. zaburzeń osobowości u chorych z chorobą nowotworową czy też wykładu o nowym opioidzie. Spotkanie w którym uczestniczyło ok. 50 osób odbyło się dzięki wsparciu finansowemu firmy Roche oraz Amgen. Spotkaniu patronował Prezes PCM. Dopisała pogoda oraz humor uczestników, a na szczególną uwagę zasługuje świetne przygotowanie prelegentów i wysoki poziom merytoryczny przedstawionych prezentacji.