W dniach 19-20.06.2015r. odbyły się V Pleszewskie Dni Onkologiczne.

W dniach 19-20.06.2015r. odbyły się V Pleszewskie Dni Onkologiczne. Podczas konferencji onkologicznej w dniu 20.06. w Pałacu Radziwiłłów w Antoninie 17 prelegentów (onkologów, chirurgów, radioterapeutów, radiologów, hematologów, psychologów, koordynatorów) omawiało kompleksowe leczenie raka piersi w ramach Centrum Diagnostyki i Leczenia Raka Piersi PCM w Pleszewie powstałego w maju 2014r..

Ponadto poruszano tematy żywienia chorych z chorobą nowotworową, powikłań hematologicznych, diagnostyki i leczenia raka jelita grubego. Na koniec zaprezentowano dane statystyczne w/w Centrum za mijający rok działalności oraz analogiczne odzwierciedlające pracę Oddziału Onkologicznego z Pododdziałem Hematologicznym za rok 2014.

Spotkanie w którym uczestniczyło ok. 50 osób odbyło się dzięki wsparciu finansowemu firmy Roche oraz Amgen. Gościliśmy na nim m.in. Konsultanta Wojewódzkiego ds. Onkologii Klinicznej – panią prof. M. Litwiniuk oraz Prezesa PCM – pana T. Stefaniaka, który patronował spotkaniu. Uczestnicy podkreślali świetną atmosferę i profesjonalne przygotowanie.