Konkurs "Pielęgniarka roku"

Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie rokrocznie organizuje Konkurs "Pielęgniarka roku". W tym ogólnopolskim konkursie, od kilku lat z licznymi sukcesami uczestniczą pielęgniarki Pleszewskiego Centrum Medycznego. Konkurs jest trójetapowy. W naszym szpitalu do I etapu przystąpiło 6 pielęgniarek i jeden pielęgniarz. Eliminacje wojewódzkie odbyły się 27 lutego br. w Poznaniu. Nasze koleżanki - Izabela Zaradniak z Oddziału Wewnętrznego i Lidia Tomaszewska z SOR-u zajęły odpowiednio II i III miejsce. Gratulujemy sukcesu i dziękujemy wszystkim uczestnikom za podjecie wyzwania i godne reprezentowanie pielęgniarskiego grona oraz naszego szpitala. Nadmieniamy, ze celem konkursu jest wyłonienie i nagrodzenie liderów o wysokim przygotowaniu zawodowym i etycznym, zaangażowanych na rzecz rozwoju środowiska zawodowego.