Jubileusz Pracowni Hemodynamiki

W dniu 25 listopada br. odbyła się Konferencja naukowa „Nowe metody leczenia w kardiologii. Pięciolecie Pracowni Hemodynamiki w Pleszewskim Centrum Medycznym". Okazją do spotkania twórców pleszewskiej kardiologii inwazyjnej był jubileusz 5-lecia funkcjonowania Pracowni Hemodynamiki w murach naszego szpitala. Swą obecnością zaszczyciło nas liczne grono profesorów, których zaangażowanie i przychylność podkreślał w swoim wystąpieniu szef pleszewskiej kardiologii ordynator Tomasz Wardęga. Lista osób, do których dr Wardęga skierował swoje podziękowania była bardzo długa, na miarę wagi tego wyjątkowego przedsięwzięcia, tak istotnego z punktu widzenia bezpieczeństwa kardiologicznego naszych pacjentów, tych zamieszkałych w naszym powiecie, ale także poza nim – w ościennych powiatach. Uczestnicy, wśród których byli m.in. przedstawiciele władz samorządowych, byli prezesi szpitala oraz liczne grono lekarzy rodzinnych – mieli możliwość wysłuchania następujących doniesień naukowych z dziedziny kardiologii:

Prelekcja I: prof. dr hab. n. med. Stefan Grajek - „Cholesterol LDL - im niżej, tym lepiej”

Prelekcja II: prof. dr hab. n. med. Maciej Lesiak - „Stenty bioresorbowalne w terapii choroby niedokrwiennej serca”

Prelekcja III: prof. UAM dr hab. n. med. Przemysław Mitkowski - „Nowe techniki elektroterapii” Prelekcja IV: lek. med. Grzegorz Kopczyński - „Wczesna rehabilitacja kardiologiczna”.

Wśród zgromadzonych panowało powszechne przekonanie, że podjęte przed pięciu laty decyzje nie tylko spełniły oczekiwania autorów i realizatorów tego projektu, ale przede wszystkim przyczyniły się do uratowania życia wielu pacjentów.