PCM w Pleszewie ponownie szpitalem akredytowanym

W dniu 11 grudnia br. miało miejsce uroczyste wręczenie certyfikatu akredytacyjnego. Prezes Tadeusz Stefaniak przyjął certyfikat z rąk Dyrektora Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia – Pana Jerzego Henniga i przekazał pracownikom szpitala, bez których - jak podkreśla Pan Prezes - ów sukces nie byłby możliwy. Uroczystość uświetnili znakomici goście oraz występ zespołu wokalnego. Pleszewskie Centrum Medyczne po raz szósty z rzędu pomyślnie przeszło proces akredytacji szpitala. Akredytacja stanowi zewnętrzną metodę zapewnienia wysokiej jakości świadczeń zdrowotnych. Jej rola polega głównie na wyszukiwaniu zagadnień, które w największym stopniu wpływają na poziom świadczeń i bezpieczeństwo pacjentów. W tych obszarach tworzone są mierzalne kryteria oceny placówek medycznych tzw. standardy akredytacyjne. Mają one charakter dynamiczny i podlegają okresowym zmianom. Dzięki czemu spełnione jest założenie akredytacji, które polega na stałym stymulowaniu do osiągnięcia pewnego optymalnego poziomu wyznaczonego tymi właśnie standardami. Wymagania standardów muszą być odpowiednio wysokie, a jednocześnie możliwe do osiągnięcia. Dzięki akredytacji konkretny szpital ma możliwość dokonania samooceny poprzez porównanie się z najlepszymi wzorcami postępowania jakimi są standardy akredytacyjne. Dokonana w ten sposób ocena własnych słabych i mocnych stron pozwala na poszukiwanie metod poprawy funkcjonujących wewnątrz szpitala procesów. Warto podkreślić, że sam proces akredytacji znajduje umocowanie w powszechnie obowiązujących przepisach, a mianowicie w Ustawie z dnia 6 listopada 2008 r. o akredytacji w ochronie zdrowia (Dz.U. 2009 nr 52 poz. 418). Same zaś standardy stanowią załącznik do Obwieszczenia Ministra Zdrowia z dnia 18 stycznia 2010r. w sprawie standardów akredytacyjnych w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych oraz funkcjonowania szpitali (Dz.Urz.M.Z. Nr 2, poz.24). Wymagania w nich określone są znacznie trudniejsze do osiągnięcia niż te wg których byliśmy certyfikowani jeszcze kilka lata temu, a kryteria oceny znacznie surowsze. Etapem wieńczącym cały proces jest podpis Ministra Zdrowia na certyfikacie akredytacyjnym. Utrzymanie statusu szpitala akredytowanego jest dużym sukcesem, albowiem wielu szpitalom nie udaje się przejść pomyślnie przez ten wymagający proces.