XX-lecie PTL

W dniu 4 czerwca br. odbyło się uroczyste zebranie Pleszewskiego Towarzystwa Lekarskiego z okazji jubileuszu XX-lecia jego istnienia. Historia Towarzystwa jest związana z pleszewskim szpitalem. Przed rokiem 1996 lekarze byli stowarzyszeni w pleszewskim kole Polskiego Towarzystwa Lekarskiego, którego przewodniczącym był doktor Grzegorz Sokół, który podczas uroczystości wspominał spotkania naukowe w dawnej sali seminaryjnej szpitala. Potem zrodziła się inicjatywa powołania samodzielnej organizacji pod dzisiejszą nazwą – Pleszewskie Towarzystwo Lekarskie. W imprezie oprócz stowarzyszonych lekarzy udział wzięli znamienici goście prof. Woy-Wojciechowski – wieloletni prezes zarządu głównego PTL, a jednocześnie znany kompozytor oraz członek zarządu tej organizacji – Barbara Siwińska, a także przewodniczący wielkopolskiego oddziału PTL – prof. Zbigniew Kwias. Nie zabrakło też przedstawicieli władz samorządowych i Prezesa naszego szpitala – Tadeusza Stefaniaka, który odebrał podziękowania za wieloletnią współpracę z rąk Barbary Śliwińskiej-Knast - obecnej przewodniczącej Pleszewskiego Towarzystwa Lekarskiego. Uroczystość zakończył koncert Marii Rutkowskiej oraz wspólne zdjęcie na dziedzińcu Gołuchowskiego zamku.