Diagnostyka inwazyjna gruczołu piersiowego

W ostatnią sobotę lutego PCM gościło uczestników ogólnopolskiego kursu pt. „Diagnostyka inwazyjna gruczołu piersiowego” pod auspicjami Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej. Organizatorem i Kierownikiem kursu był blisko z nami współpracujący prof. Dawid Murawa. Grono wybitnych prelegentów (dr Jacek Kargul, dr Krzysztof Koziełek, dr Mateusz Wichrowski, dr Paweł Kurzawa) szkoliło uczestników z całej Polski – onkologów, ginekologów i chirurgów onkologów. Zajęcia miały charakter zarówno teoretyczny, jak i praktyczny. Dr n.med. Radosław Lisiecki, który wykonuje diagnostykę tego rodzaju w naszym szpitalu wskazuje, że: „celem kursu była nauka wykonywania biopsji gruboigłowej wspomaganej próżnią pod kontrolą USG, co daje możliwość bezoperacyjnego usunięcia zmian ogniskowych piersi do 2 cm, przy czym metoda ta dotyczy zmian łagodnych oraz zmian o niejasnym charakterze w celu weryfikacji histopatologicznej”. Jak podkreśla Pan doktor korzyści płynące z tej metody są oczywiste, dlatego cieszy nas, że kolejne osoby, w tym również nasi chirurdzy onkolodzy mogli uzyskać tę cenną umiejętność potwierdzoną certyfikatem Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej. Przy okazji warto zaznaczyć, że nasz ośrodek oferuje pełen zakres leczenia i diagnostyki chorób piersi.