Pracownik PCM powołany przez Ministra Zdrowia na stanowisko Dyrektora CSIOZ

Kierownik Działu Organizacyjnego PCM w Pleszewie – Pan Damian Marciniak został powołany przez Ministra Zdrowia na stanowisko Dyrektora Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia i z dniem 14 września objął to stanowisko. CSIOZ jest jednostką budżetową podległą Ministrowi Zdrowia, którą tenże powołał do życia w 2000 roku. Przedmiotem działalności Centrum jest realizacja zadań z zakresu budowy społeczeństwa informacyjnego, obejmujących organizację i ochronę zdrowia, harmonizację z Unią Europejską w ramach funduszy strukturalnych i programów e-zdrowie oraz wspomaganie decyzji zarządczych ministra właściwego do spraw zdrowia na podstawie prowadzonych analiz socjologicznych, statystycznych i ekonomicznych. Pan Damian przez ostatnie osiem lat był związany z naszym szpitalem i tutaj zdobywał doświadczenie, które zaprocentowało awansem na wysokie stanowisko państwowe. Wszyscy jesteśmy pełni uznania dla jego sukcesu i życzymy mu pomyślności w realizacji stawianych przed nim zadań. Trzymamy kciuki!