Otwarcie pracowni elektrofizjologii oraz jubileusz XX-lecia akredytacji pleszewskiego szpitala

Pleszewskie Centrum Medyczne 12 czerwca obchodziło jubileusz XX-lecia akredytacji. Uroczystość miała podwójny charakter, gdyż w tym dniu oddano do użytkowania nowopowstałą pracownię elektrofizjologii. Wśród przybyłych gości była Dyrektor WOW NFZ Agnieszka Pachciarz oraz w imieniu Wojewody Wielkopolskiego Pani Anna Zarębska – szefowa kaliskiej delegatury. Gościliśmy także przedstawicieli biur poselskich Poseł Joanny Lichockiej oraz Posła Jana Mosińskiego. Oczywiście nie zabrakło licznego grona samorządowców naszego rejonu ze Starostą Maciejem Wasielewskim na czele. Prezentacji pracowni dokonał Ordynator Tomasz Wardęga. „Jesteśmy pierwszym szpitalem w naszym rejonie, który zaczyna wykonywać takie procedury jak ablacje i zapewnia kompleksową opiekę kardiologiczną” - podkreślał ordynator. W pleszewskim szpitalu „kardiologiczny pacjent” ma zabezpieczoną pełną i kompleksową opiekę poczynając od oddziału intensywnej opieki kardiologicznej, poprzez oddział kardiologii i rehabilitację kardiologiczną, aż po poradnię kardiologiczną o kardiochirurgiczną. Koszt całkowity rozbudowy i doposażenie Pracowni elektrofizjologii przy Oddziale Kardiologicznym wyniosł 3 410 928,00 zł. Natomiast kwota dofinansowania uzyskanego przez Powiat Pleszewski w ramach dotacji celowej z rezerwy ogólnej budżetu Państwa stanowiła 1 250 000,00 zł, zaś dział własny Powiatu Pleszewskiego w ramach dotacji to 250 000,00 zł. Projekt uzyskał pozytywną opinię o celowości inwestycji po przeprowadzeniu przez Wojewodę Wielkopolskiego oraz Wielkopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia oceny w ramach Instrumentu Oceny Wniosków Inwestycyjnych w Sektorze Zdrowia (IOWISZ).

Podczas części oficjalnej Z-ca Dyrektora Centrum Monitorowani Jakości – Michał Bedlicki wręczył Certyfikat akredytacyjny na kolejne 3 lata potwierdzający spełnienie standardów w 88%, co jest drugim wynikiem w historii naszych zmagań o tytuł szpitala akredytowanego, który dzierżymy nieprzerwanie przez 20 lat, przechodząc 7-krotnie wizytację audytorów z wynikiem pozytywnym. Był czas na wspomnienia i podsumowania tego co udało się osiągnąć w zakresie standaryzacji świadczeń i realizacji misji szpitala. Swoimi refleksjami podzieliła się też Jolanta Duma – Pełnomocnik ds. Jakości.