Szkolenie w Ludwince

W miniony piątek odbyło się kolejne szkolenie z zakresu resuscytacji krążeniowo-oddechowej i udzielania I-szej pomocy. Tradycyjnie już miejscem szkolenie była LUDWINKA. Część teoretyczną oraz ćwiczeniową poprowadzili doświadczeni pielęgniarki i pielęgniarze z naszego szpitala (Monika Chwałkowska, Ireneusz Sobczak). Nowością i atrakcją szkolenia była scenka rodzajowa nawiązująca do tematyki udzielania pomocy w stanach zagrożenia życia odegrana brawurowo przez nasze koleżanki z Oddziału Kardiologicznego. Gratulujemy pomysłu i wykonania, albowiem rodzince Polokardów udało się chyba rozweselić wszystkich licznie zgromadzonych uczestników szkolenia (280 osób), choć tematyka była przecież bardzo poważna. Jednak forma w jakiej zostały przedstawione tak istotne zagadnienia sprawiła zapewne, że pozostaną one na długo w naszej pamięci. Jak zwykle nie zabrakło też miejsca na integracyjną zabawę przy muzyce i poczęstunku. Zdjęcia udostępnione dzięki uprzejmości naszego kolegi – Pawła Kostuja.