Konferencja monitorująca projekt „norweski”

W dniu 4 grudnia br. w Sali Konferencyjnej Restauracji Impresja w Pleszewie odbyła się konferencja monitorująca rozwój i ewaluacyjna projektu pn. „Poprawa warunków opieki zdrowotnej dla osób starszych, niesamodzielnych lub przewlekle chorych poprzez rozbudowę i modernizację oddziałów rehabilitacji oraz opieki długoterminowej w Pleszewskim Centrum Medycznym”. Wcześniej Prezes Tadeusz Stefaniak powitał licznie zgromadzonych gości w rozbudowanej części szpitala. Przybył do nas Senator RP Andrzej Wojtyła. Jak zawsze gościliśmy przedstawicieli władz samorządowych oraz liczne grono naszych pracowników. Do Pleszewa przyjechała także delegacja z Powiatu oraz Kliniki w Ammerlandzie. Po uroczystym powitaniu i przecięciu wstęgi przez Pana Starostę Macieja Wasielewskiego, któremu towarzyszyli kierownicy komórek medycznych wzbogaconych o nowoczesne lokum dla pacjentów i personelu – odbyła się wizytacja pomieszczeń. Po przejeździe do „Impresji” wysłuchaliśmy prelekcji Przemysława Lisińskiego – konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie rehabilitacji medycznej. Temat jego wykładu brzmiał: „Trening równowagi w reedukacji lokomocji u pacjentów pourazowych”. Druga prelekcja - „Starzenie się człowieka a rehabilitacja” zaprezentowana została przez Panią Aldonę Zielińską-Perlińską, ordynatora oddziału rehabilitacyjnego naszego szpitala. Natomiast Jolanta Klonowska – Kierownik Zakładu Fizjoterapii, przedstawiła temat: „Terapia manualna napięciowych bólów głowy – alternatywa farmakoterapii?”. Prelekcje poprzedziła informacja Dyrektora ds. prawno-organizacyjnych Błażeja Górczyńskiego na temat głównych działań realizowanych w ramach projektu oraz wydatkowanych środków finansowych. Warto przypomnieć, że na realizację projektu uzyskaliśmy dofinansowanie w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego w kwocie 5 855 837 zł. Więcej o projekcie można przeczytać na stronie www.rehabilitacja.szpitalpleszew.pl.