Otrzymaliśmy 6 mln zł na rehabilitację i opiekę długoterminową.

Pleszewskie Centrum Medyczne w 2013 roku złożyło wniosek o przyznanie środków w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 na realizację Programu pn. „Poprawa i lepsze dostosowanie ochrony zdrowia do trendów demograficzno-epidemiologicznych”. Nasz wniosek nosi nazwę „Poprawa warunków opieki zdrowotnej dla osób starszych, niesamodzielnych lub przewlekle chorych poprzez rozbudowę i modernizację oddziałów rehabilitacji oraz opieki długoterminowej”.

Z wielką radością przyjęliśmy wiadomość, że znaleźliśmy się w gronie nielicznych szpitali, którym przyznano tak znaczące środki. Projekt PCM został oceniony bardzo wysoko i decyzją z dnia 30 lipca br. Minister Zdrowia przyznał naszemu szpitalowi dofinansowanie na jego realizację. Warto dodać, że środki finansowe przyznano dla 26 projektów spośród 455 wniosków złożonych w konkursie. W projekcie postawiliśmy sobie szeroko zakrojone cele. Obok działań o charakterze inwestycyjnym (rozbudowa, modernizacja, zakup wyposażenia i sprzętu) planujemy m.in. realizację szeregu programów rehabilitacyjnych i terapeutycznych dla osób starszych, niesamodzielnych i przewlekle chorych. Przypomnijmy, że chodzi o niebagatelną kwotę bez mała 6 mln zł. Łączna wartość projektu wynosi 7.319.796,00 zł, z czego 5.855.837,00 zł to kwota dofinansowania. Teraz czeka nas żmudny proces realizacji szczegółowych warunków przyznania dofinansowania oraz wdrażania samego projektu.