X Pleszewskie Dni Onkologiczne

W dniu 10.10.2020 r. odbędą się X Pleszewskie Dni Onkologiczne w Pałacu Tłokinia koło Kalisza. Tematem głównym będzie nowoczesne leczenie raka piersi. Tak jak w poprzednich latach zbierze się wielodyscyplinarny zespół lekarzy: onkologów, chirurgów, radiologów, radioterapeutów, którzy na co dzień zajmują się kompleksowym leczeniem tej choroby. Zaproszeni goście wraz z konsultantem wojewódzkim w dziedzinie onkologii klinicznej panią profesor M. Litwiniuk omówią odmienne strategie leczenia różnych typów biologicznych przerzutowego raka piersi. Chirurdzy przybliżą nam nowoczesne techniki operacyjne. Ponadto omówione zostaną dane statystyczne leczenia chorych zarówno w Oddziale Onkologicznym jak i w Pleszewskim Centrum Diagnostyki i Leczenia Raka Piersi.

>>> Program konferencji