Pleszewski szpital wykonuje przezskórną biopsję nerki

W połowie roku 2014 w Pleszewskim Centrum Medycznym rozpoczęto wykonywanie przezskórnej biopsji nerki – specjalistycznej procedury diagnostycznej, dostępnej dotychczas jedynie w dwóch wielkopolskich ośrodkach leczniczych.
W naszej placówce obserwujemy stały wzrost ilości hospitalizowanych pacjentów ze schorzeniami nefrologicznymi, wśród których znaczną część stanowią chorzy z kłębuszkowym zapaleniem nerek. Przezskórna biopsja nerki stanowi niezwykle istotne ułatwienie w procesie leczenia takich pacjentów, dlatego też dr Krzysztof Cieszyński – Ordynator Oddziału Wewnętrznego, przy wsparciu zarządu PCM, podjął starania w celu uzyskania możliwości wykonywania tejże procedury w naszym szpitalu. Po wielu spotkaniach, zarówno z Konsultantem wojewódzkim w dziedzinie nefrologii, jak i przedstawicielami Kliniki Nefrologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, a także weryfikacji spełniania przez naszą placówkę wszelkich standardów niezbędnych do realizacji rzeczonej procedury, możemy z dumą poinformować, iż aktualnie pacjenci PCM mają zapewnioną kompleksową opiekę nefrologiczną.
Realizacja biopsji w naszym szpitalu stała się możliwa dzięki nadzorowi merytorycznemu oraz współpracy z przedstawicielami wspomnianej wyżej Kliniki. W ramach tejże współpracy biopsje w naszym szpitalu wykonuje obecnie dr hab. med. Ilona Idasiak-Piechocka, specjalista w dziedzinie chorób wewnętrznych, nefrologii i transplantologii klinicznej. Nasi lekarze uzyskali więc szansę zdobycia cennych doświadczeń, które w przyszłości powinny zaowocować możliwością samodzielnego wykonywania przez nich przezskórnej biopsji nerki.