Biała Sobota

W sobotę 06.04.2019 r. w Pleszewskim Centrum Medycznym odbyła się akcja badań profilaktycznych . "Biała Sobota" była zorganizowana wraz z Państwową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Pleszewie oraz Starostwem Powiatowym. Akcja cieszyła się dużym zainteresowaniem mieszkańców Powiatu. Wykonano:
- 598 badań laboratoryjnych, w tym: oznaczenia poziomu bilirubiny, ALAT, poziomu cholesterolu i trójglicerydów, PSA.
- 98 osób skorzystało z badania poziomu cukru we krwi i konsultacji dotyczącej profilaktyki cukrzycy.
- 14 kobiet wykonało profilaktyczną mammografię (w ramach programu badań przesiewowych przeznaczonego dla Pań w wieku 50 - 69 lat).
- 27 osób skonsultował dietetyk.
- u 46 osób wykonano badanie Ekg i pomiar ciśnienia tętniczego krwi oraz masy ciała.
- 42 palaczy tytoniu zmierzyło poziom tlenku węgla w wydychanym powietrzu.
- 43 osoby nauczyły się udzielać pierwszej pomocy.