Sprzęt ratujący życie dla pleszewskiego szpitala

Wiceminister Zdrowia Janusz Cieszyński przybył do naszego szpitala, aby podpisać umowę pomiędzy Ministerstwem Zdrowia a PCM w Pleszewie na „Dofinansowanie zakupu sprzętu dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Pleszewskim Centrum Medycznym w Pleszewie". W ramach projektu otrzymamy dofinansowanie na zakup sprzętu medycznego w kwocie 550 tys. zł. Gościnnie analogiczną umowę podpisali także przedstawiciele SPZOZ w Kościanie. Za otrzymane środki zakupione zostaną trzy nowoczesne ultrasonografy. Wiceminister Cieszyński przybył do nas wraz z Panią Marleną Maląg – Wicewojewodą Wielkopolskim oraz Dyrektorem Wydziału Zdrowia Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego Panem Damianem Marciniakiem. W uroczystości wzięli także udział Starostwie Pleszewski i Kościański. Pan Maciej Wasielewski wraz z Prezesem Tadeuszem Stefaniakiem odebrali od przedstawicieli administracji rządowej symboliczny czek.