Wojewoda Wielkopolski Zbigniew Hoffmann zawitał do pleszewskiego szpitala

Rozbudowa i modernizacja infrastruktury ratownictwa medycznego w Pleszewskim Centrum Medycznym w Pleszewie w ramach działania 9.1 Infrastruktura ratownictwa medycznego oś priorytetowa IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 W dniu 9 maja br. w sali konferencyjnej pleszewskiego szpitala miało miejsce rozpoczęcie uroczystości. Gości przywitał Prezes Tadeusz Stefaniak. Wcześniej Pan Wojewoda w towarzystwie Pana Damiana Marciniaka Dyrektora Wydziału Zdrowia odwiedził m.in. oddziały – onkologiczny, kardiologiczny, rehabilitacyjny i dziecięcy oraz poświęcił kilka chwil na rozmowę dotyczącą aktualnych problemów służby zdrowia. Po uroczystym powitaniu Gości zaproszono do zmodernizowanego SOR-u, w którym nastąpiło symboliczne otwarcie oddziału poprzedzone poświęceniem przez kapelana szpitalnego oraz przecięciem wstęgi pamiątkowej. Oprócz Pana Wojewody i gospodarzy w osobach Pana Starosty, Prezesa, Z-cy Ordynatora i reprezentującego załogę Ratownika Medycznego – przecięcia wstęgi dokonała Pani Agnieszka Pachciarz –Dyrektor WOW NFZ i jednocześnie była Prezes pleszewskiej lecznicy. Po wizytacji pomieszczeń SOR-u nastąpiła dalsza część uroczystości w Sali konferencyjnej restauracji „Impresja”.

W tej części Wiceprezes Błażej Górczyński podsumował dokonania zrealizowane w ramach projektu. Pleszewskie Centrum Medyczne w Pleszewie otrzymało dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej na rozbudowę oraz modernizację Szpitalnego Oddziału Ratunkowego, remont drogi dojazdowej do lądowiska, a także zakup sprzętu medycznego w celu poprawy bezpieczeństwa pacjentów.

Wartość dofinansowania : 3 114 856,87 zł.
Udział własny wyniósł: 924 241,72 zł.
Koszt całkowity inwestycji: 4 039 098,59 zł.

W ramach dofinansowania w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym rozbudowane zostały dodatkowe sale obserwacyjne, gabinety zabiegowe, obszar dekontaminacji, garaż przelotowy dla czterech karetek. Odbyły się szkolenia dla młodzieży, w których ratownik medyczny wraz z lekarzem prowadzili wykłady na temat wpływu uzależnień na zdrowie i wynikające z uzależnień konsekwencje. Szpitalny Oddział Ratunkowy wyposażony został w niezbędny sprzęt medyczny: łóżko do intensywnej terapii, respiratory transportowe, ssaki elektryczne, aparaty do szybkiego przetaczania płynów, kardiomonitory, defibrylatory, stół zabiegowy z lampą operacyjną, aparat do znieczulania, respirator stacjonarny, myjkodezynfektory.

Następnie niezwykle interesujące wystąpienie zaprezentował Pan Dominik Kołaski – Ratownik Medyczny i jeden z inicjatorów akcji „Mały ratownik” wspieranej przez Pleszewskie Centrum Medyczne. W ramach tej akcji pracownicy PCM postanowili podzielić się swoją wiedzą z najmłodszymi – odwiedzając okoliczne przedszkola. W społeczeństwie istnieje ciągle duży deficyt wiedzy z zakresu udzielania pierwszej pomocy. Z doświadczeń naszego personelu wynika, że często obawiamy się aktywnie uczestniczyć w udzielaniu pomocy chorym i poszkodowanym zanim przyjedzie Zespół Ratownictwa Medycznego, a przecież nasza postawa może uratować ludzkie życie. I tego właśnie uczą przedszkolaków nasi ratownicy. Forma zajęć jest tak atrakcyjna, że dzieci podchodzą do nich z ogromnym entuzjazmem, a podziękowania płyną do nas ze strony opiekunów i Dyrektorów placówek, do których udało się dotrzeć z akcją. Wystąpienie Pana Dominika zostało na tyle ciepło odebrane, że zarówno Pan Wojewoda, jak i Pani Dyrektor poznańskiego oddziału NFZ z dużym entuzjazmem odnieśli się do tej akcji podkreślając wagę edukacji i profilaktyki w ratownictwie medycznym. Goście, którzy zabierali głos komplementowali nie tylko pleszewskie SOR, ale także cały szpital podkreślając nie tylko dokonania Zarządu i władz powiatowych, ale przede wszystkim całego personelu.