Powrót karetki do Gizałek

Zgodnie z wcześniejszą decyzją Wojewody Wielkopolskiego i po przeprowadzeniu postępowania konkursowego z zakresu ratownictwa medycznego przez NFZ zmieniło się miejsce stacjonowania trzeciej karetki, którą zapewnia Pleszewskie Centrum Medyczne. Począwszy od kwietnia br. Podstawowy Zespół Ratownictwa Medycznego stacjonujący dotąd w Pyzdrach zmienił miejsce wyczekiwania i po latach wrócił do Gizałek. W ten sposób w powiecie pleszewskim ponownie stacjonują trzy zespoły ratownictwa medycznego. Ma to istotne znaczenie, jeśli chodzi o czasy dotarcia do zdarzeń na terenie naszego powiatu, ale w szczególności cieszy mieszkańców gminy Gizałki, którzy najczęściej musieli oczekiwać na dojazd karetki z Pyzdr bądź z Pleszewa.