Życzenia z okazji Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki i Dnia Położnej

Z okazji Międzynarodowego
Dnia Pielęgniarki i Dnia Położnej

Życzę wszystkim Pielęgniarkom, Pielęgniarzom i Położnym

Wielu sukcesów w wykonywaniu zawodu i realizacji zamierzeń. By społeczne uznanie i satysfakcja zawodowa stały się rzeczywistością.

Życzę również Wszystkiego Dobrego w życiu osobistym i rodzinnym.

Doceniając trud pracy, odpowiedzialność i zaangażowanie w proces leczenia i pielęgnowania pragnę zarazem podziękować Państwu za pomoc niesioną pacjentom każdego dnia oraz dobrą współpracę.

 

W imieniu
Zarządu i Pracowników PCM

Tadeusz Stefaniak
Prezes PCM