Karmienie piersią – standard w opiece okołoporodowej

W dniach 10 i 11 kwietnia 2015 r. w naszym szpitalu przeprowadzony został dwudniowy kurs pt. „Karmienie piersią – standard w opiece okołoporodowej.” Szkolenie w ramach przyznanego grantu edukacyjnego było w randze kursu dokształcającego i uwzględniało aktualnie obowiązujące regulacje prawne. Kurs uzyskał akredytację Naczelnej Izby Lekarskiej oraz Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych z siedzibą w Warszawie. Przygotowaniem, przeprowadzeniem, koordynacją i nadzorem nad szkoleniem zajęła się Fundacja dla Centrum Nauki o Laktacji. Zakres tematyczny szkolenia objął następujące zagadnienia:  przygotowanie kobiety w ciąży do karmienia,  przebieg procedury pierwszego kontaktu matki z dzieckiem po porodzie,  zasady postępowania w karmieniu piersią w pierwszych dobach po porodzie,  wspieranie matek karmiących piersią w ciągu pierwszych miesięcy po laktacji. W szkoleniu uczestniczyło 50 osób: lekarze, pielęgniarki i położne oddziału położniczo-ginekologicznego oraz położne środowiskowo-rodzinne powiatu pleszewskiego (Pleszew, Gizałki, Dobrzyca, Chocz). Każdy z uczestników kursu otrzymał materiały i instruktaż prawidłowego przystawienia dziecka do piersi. Uczestnicy podkreślali miłą, koleżeńską atmosferę szkolenia , a także wysoko ocenili jego poziom merytoryczny.