Badanie Satysfakcji Pacjentów 2015

W 2015 r. badanie satysfakcji Pacjentów Pleszewskiego Centrum Medycznego Sp. z o.o. zostało przeprowadzone w sierpniu. Jak co roku, swoim zakresem objęło pacjentów oddziałów szpitalnych, poradni specjalistycznych, Zakładu Diagnostyki Obrazowej, Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej oraz Zakładu Fizjoterapii. W tegorocznym badaniu kwestionariusz ankiety wypełniło 912 respondentów przebywających z różnych przyczyn w Pleszewskim Centrum Medycznym, 16% więcej niż w roku ubiegłym Średni zwrot wypełnionych ankiet ukształtował się na poziomie 75,5%.