Ćwiczenia ewakuacyjne

W dniu 30 września br. w naszym szpitalu miały miejsce ćwiczenia praktyczne na wypadek zdarzenia nadzwyczajnego. Przećwiczyliśmy m.in. ewakuację personelu administracji w związku z symulowanym zamachem na Dyrektora ds. Ekonomiczno-Finansowych. W „terrorystę” wcielił się jeden z naszych pracowników, który z bronią w ręku wtargnął do gabinetu Pani Dyrektor. Dzięki sprawnej akcji Policji napastnik został ujęty, zakuty w kajdanki i wywieziony w asyście policjantów z Grupy Realizacyjnej Komendy Powiatowej Policji w Pleszewie. Piszemy o tym na wypadek, gdyby przypadkowych obserwatorów zdziwił jego szybki powrót na wolność, gdyż zaraz po zakończeniu ćwiczeń wrócił do swoich codziennych obowiązków. Akcja przebiegała sprawnie i po 30 minutach ewakuowany personel wrócił do pracy. Z perspektywy pracowników administracji ćwiczenia przebiegały w spokojnej atmosferze, niemniej jednak były poważnym testem sprawności działania naszych wewnętrznych systemów bezpieczeństwa oraz współpracy ze służbami powołanymi do działania w sytuacjach kryzysowych. Uczestnicy ćwiczeń i obserwatorzy niezwłocznie po ich zakończeniu dokonali analizy i wyciągnęli wnioski z ich przebiegu. Było to cenne i potrzebne doświadczenie. Podziękowania za sprawną akcję należą się wszystkim uczestnikom ćwiczeń, w szczególności Policji, jako służbie wiodącej w tego typu sytuacjach kryzysowych.