Szpitalowi wyrosło nowe skrzydło.

Zakończono II etap rozbudowy szpitala. Uroczystość oddania do użytkowania oddziałów onkologicznego i kardiologicznego w nowym skrzydle szpitala zgromadziła licznych znamienitych gości. Do naszego szpitala przybyli parlamentarzyści, reprezentanci naukowych środowisk medycznych, samorządowcy, przedstawiciele instytucji tworzących system ochrony zdrowia, a także firm, które pracowały przy rozbudowie oraz na co dzień z nami współpracują. Godny odnotowania jest osobisty udział w uroczystości wszystkich dotychczasowych Dyrektorów i Prezesów szpitala. Ich wystąpienia były pełne ciągle żywych emocji związanych ze szpitalem i zdradzały niezwykłe przywiązanie do miejsca, w które zaangażowali swoją wiedzę, doświadczenie i ciężką pracę. Wszyscy zgodnie podkreślali, że sukcesy i ciągły rozwój szpitala nie byłyby możliwe bez zaangażowania jej pracowników.

Przedstawiciele oddziałów przenoszonych do nowego budynku z dumą prezentowali swoje nowe miejsca pracy. Warunki, które będą mogli zaoferować swoim pacjentom są nowoczesne i komfortowe. W kolejce na poprawę warunków lokalowych czekają kolejne oddziały i komórki organizacyjne, które zyskają więcej przestrzeni dzięki planowanej dyslokacji.

Ciekawym finałem piątkowej imprezy, zamykającej niezwykle ważny etap rozwoju szpitala, była emisja filmu, który oprócz informacji o rozbudowie pokazał roześmiane twarze naszych kolegów i koleżanek przy swoich stanowiskach pracy.

Dotychczasowy koszt inwestycji wyniósł ponad 22 mln zł, a przypomnieć trzeba, iż do wykończenia pozostały jeszcze dwie kondygnacje budynku…

Zdjęcia wykonał i udostępnił Paweł Kostuj