"Pielęgniarka roku" III miejsce w Polsce

Pielęgniarka Beata Chojecka, która na co dzień służy fachową opieką naszym pacjentom leczonym na oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii uzyskała szczególne wyróżnienie. Została laureatką IX edycji Ogólnopolskiego Konkursu Pielęgniarka Roku 2013 zajmując III miejsce w Polsce, po uprzednim wygraniu etapu regionalnego (I miejsce w Wielkopolsce).

Konkurs „Pielęgniarka Roku” ma charakter ogólnopolski i odbywa się pod patronatem Ministra Zdrowia. Cieszy się on coraz większą popularnością w środowisku pielęgniarskim. W kolejnych edycjach konkursu łącznie brało udział 2000 pielęgniarek. Celem Konkursu jest wyłonienie i nagrodzenie liderów pielęgniarstwa – osób o najlepszym przygotowaniu zawodowym, etycznym i zaangażowaniu na rzecz środowiska pielęgniarskiego. Organizatorem konkursu jest Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego. Więcej szczegółowych informacji oraz zdjęć z finału konkursu można znaleźć na stronie Samodzielnego Lubelskiego Szpitala Klinicznego Nr 4 w Lublinie – www.spsk4.lublin.pl.

Sukces naszej koleżanki został doceniony nie tylko w środowisku pielęgniarskim. Pani Beata odebrała gratulacje od Przewodniczącego Rady Powiatu Pana Mirosława Kuberki oraz Starosty Michała Kalarusa podczas ostatniej sesji Rady Powiatu Pleszewskiego. Prezentację, która uzyskała uznanie jurorów laureatka zademonstrowała także naszemu personelowi. Zdradziła wszystkim, że było to dla niej trudniejsze wyzwanie niż sam udział w konkursie. W imieniu zarządu oraz pracowników kwiaty wręczył Pani Beacie Prezes spółki Pan Tadeusz Stefaniak. Szczególne gratulacje złożyła także Dyrektor ds. Pielęgniarstwa Pani Dorota Orczyk, wręczając upominek od kierowniczej kadry pielęgniarskiej.

Na zakończenie warto dodać, że tuż przed finałem konkursu Pani Beata Chojecka uzyskała tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki medycznej. Serdecznie gratulujemy!!!