Badanie Satysfakcji Pacjentów 2017

W 2017 r. badanie satysfakcji Pacjentów Pleszewskiego Centrum Medycznego Sp. z o.o. zostało przeprowadzone na przełomie września i października. Jak co roku, swoim zakresem objęło pacjentów oddziałów szpitalnych, poradni specjalistycznych, Zakładu Diagnostyki Obrazowej, Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej oraz Zakładu Fizjoterapii. W tegorocznym badaniu kwestionariusz ankiety wypełniło925 respondentów przebywających z różnych przyczyn w Pleszewskim Centrum Medycznym. Średni zwrot wypełnionych ankiet ukształtował się na poziomie 74%.