Dofinansowanie zakupu sprzętu dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Pleszewskim Centrum Medycznym w Pleszewie

Pleszewskie Centrum Medyczne w Pleszewie otrzymało dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej na zakup sprzętu medycznego . Projekt jest współfinansowany ze środków finansowych pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020. Priorytet: IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia. Działanie: 9.1 "Infrastruktura ratownictwa medycznego w zakresie wsparcia istniejących szpitalnych oddziałów ratunkowych, ze szczególnym uwzględnieniem stanowisk wstępnej intensywnej terapii (doposażenie). Pleszewskie Centrum Medyczne, jako beneficjent Programu otrzyma dofinansowanie w kwocie: 425 000,00 zł. Udział własny wyniesie 125 000,00zł. Koszt całkowity projektu to: 550 000,00 zł. W ramach realizacji projektu zakupiony zostanie wysokiej jakości sprzęt medyczny- ultrasonografy . W celu zgłoszenia nieprawidłowości przy realizacji projektu należy: skorzystać z formularza lub wysłać wiadomość na adres e-mail: naduzycia.POIS@mr.gov.pl.