Zarząd i Administracja

Zarząd


mgr Błażej Górczyński
Prezes Zarządu
Telefon - Sekretariat Zarządu: 62 7420 700 wew. 9


Administracja

dr n. med. Ryszard Bosacki
Prokurent – Dyrektor ds. Medycznych Ordynator Oddziału Położniczo-Ginekologicznego
Telefon - Sekretariat Zarządu: 62 7420 700 wew. 9


Janina Bizan
Dyrektor ds. finansowo-ekonomicznych
Główny księgowy
Telefon: 62 7420 704


mgr inż. Jarosław Marciniak
Dyrektor ds. technicznych
mgr Monika Augustyniak-Chwałkowska
Naczelna Pielęgniarka
mgr Ewa Płócienniczak
Pielęgniarka Epidemiologiczna
Telefon: 62 7420 713


mgr Jolanta Duma
Pełnomocnik Prezesa ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania
Telefon: 62 7420 716


Violetta Kordala
Kierownik Działu Służb Pracowniczych i Płac
Telefon: 62 7420 707


mgr Ireneusz Praczyk
Pełnomocnik ds. Praw Pacjenta
Telefon: 62 7420 718

Dział Techniczno-Eksploatacyjny z sekcją Zamówień Publicznych
Dział Techniczno-Eksploatacyjny - Telefony: 62 7420 711; 62 7420 712
Zamówienia Publiczne - Telefon: 62 7420 719

Dział Księgowości
Dział Księgowości - Telefony: 62 7420 705; 62 7420 706
Komórka kosztów - Telefon: 62 7420 717

Dział Służb Pracowniczych i Płac
Kadry - Telefon: 62 7420 707
Płace - Telefon: 62 7420 708

Dział Organizacyjno-Prawny
Sekcja Statystyki/Umowy z NFZ - Telefon: 62 7420 709
Rozliczenia z NFZ - Telefon: 62 7420 714
Informatyk - Telefon: 62 7420 715

Specjalista ds. BHP
Telefon: 62 7420 859