30-lecie Szpitala w Pleszewie. 1982-2012

Obchody 30-lecia Szpitala w Pleszewie uświetniła konferencja, która odbyła się 5 października br. w Gołuchowie. Budynek szpitala wzniesiono na przełomie lat 70-tych i 80-tych, a oddano do użytkowania w lipcu 1982 roku. Od tego czasu, wliczając obecnego Prezesa, szpitalem zarządzały 4 osoby. Z okazji jubileuszu do Gołuchowa zjechali wszyscy kolejni szefowie: Edward Horoszkiewicz, Adela Grala-Kałużna i Agnieszka Pachciarz. Honory gospodarza pełnił Prezes Tadeusz Stefaniak. Wyżej wymienionych oraz pozostałych gości powitał Damian Marciniak, który poprowadził całą uroczystość. Tym razem wśród gości znaleźli się także byli pracownicy szpitala, w sposób szczególny z nim związani. Tradycyjnie już gościliśmy parlamentarzystów, władze samorządowe oraz przedstawicieli zaprzyjaźnionych szpitali i instytucji. Część konferencyjną rozpoczął Prezes Stefaniak w wystąpieniu podsumowującym minione 30 lat funkcjonowania szpitala w obecnym gmachu, którego imponująca rozbudowa wkracza w fazę wykończeniową. Następnie zgromadzeni wysłuchali relacji Starosty Pleszewskiego Michała Karalusa o tym , jak przebiegała współpraca samorządu ze szpitalem. Współpraca zgodna, twórcza i budująca. Pan Starosta przypomniał również, jaki wysiłek włożono w przekształcenie szpitala w spółkę, kiedy do tego zamysłu trzeba było przekonać, nie tylko samorządowców, ale i całą lokalną społeczność. Sukcesy szpitala potwierdzają, że wysiłek ten nie poszedł na marne. Z kolei Dyrektor ds. Medycznych i jednocześnie prokurent – dr n.med. Ryszard Bosacki przedstawił spojrzenie na szpital z perspektywy lekarza pracującego na oddziale szpitalnym przez trzy minione dekady. Tą część obchodów zakończyło wystąpienie gościa specjalnego Prezesa NFZ Pani Agnieszki Pachciarz. Duże uznanie, ale i rozbawienie wywołała Pani Prezes bezbłędnie rozpoznając właściciela telefonu komórkowego, którego dźwięk rozległ się na sali, chociaż upłynęło już 7 miesięcy od czasu, kiedy po raz ostatni spotkała się z ordynatorami jako szef PCM w Pleszewie. Pani Prezes gratulowała byłym i obecnym pracownikom życząc wielu sukcesów i mądrych decyzji. Podkreślała, że droga do wysokiej jakości świadczeń wiedzie poprzez pracę zespołową oraz współodpowiedzialność za szpital, wykonywaną pracę, ale także i przede wszystkim za pacjenta. Pani Prezes wskazywała też na rolę jakości oraz kompleksowości świadczeń zdrowotnych, przypominając, że będąc Prezesem PCM, jako wyraz największego uznania traktowała opinię lekarzy szpitali klinicznych o doskonale i trafnie zdiagnozowanych w naszym szpitalu pacjentach. Potem były kwiaty gratulacje i pełne wzruszeń wspomnienia, które na długo zostaną w naszej pamięci.