Testy w kierunku SARS-COV-2

Punkt pobrań wymazów do przeprowadzenia testu
na obecność wirusa SARS-CoV-2

  • Testy PCR (osoby posiadające skierowanie na wymaz w systemie EWP)

Testy PCR pobierane są w kontenerze zewnętrznym usytuowanym przy SOR

  • od poniedziałku do piątkuod 8:00 do 12:00,
  • w soboty i niedziele od 8:00 do 10:00.

Badania wykonywane są u osób posiadających skierowanie w systemie EWP, które dokonały uprzedniej rejestracji w PUNKCIE INFORMACYJNYM WYMAZOWYM.

Na badanie można zapisać się telefonicznie – telefon 62 7420860(rejestracja na testy PCR od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00-14:00 oraz soboty i niedziele w godzinach 08:00-10:00).

  • Testy antygenowe (bez skierowania)

Bezpłatny test antygenowymożna wykonać w mobilnym punkcie pobrań przy SOR

  • od poniedziałku do piątku w godzinach od 10:00 do 12:00.

Więcej informacji na stronie internetowej: https://pacjent.gov.pl/aktualnosc/test-w-mobilnym-punkcie-pobran

 

BADANIA ODPŁATNE

  • Testy PCR (pobierane przy SOR)
    Czas oczekiwania na wynik: 24-48h.

Wynik przekazywany jest w formie elektronicznej w języku polskim lub angielskim.
Koszt badania: 350 zł. – płatne w Punkcie informacyjnym wymazowym przed badaniem (w soboty i niedziele płatność wyłącznie z wykorzystaniem karty płatniczej).

  • Testy antygenowe

Laboratorium PCM oferuje wykonanie odpłatnego testu antygenowego w kierunku koronawirusa.
Na badanie obowiązuje rejestracja telefoniczna pod numerem 507 117 211  lub 62 7420 814.
Materiał do badań (wymaz z nosogardzieli w przypadku dorosłych lub wymaz z nosa w przypadku dzieci) pobierany jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 11:00 do 19:00.
W pilnych przypadkach istnieje możliwość wykonania testu w sobotę lub niedzielę.
Czas oczekiwania na wynik od 30 minut do 2 godzin.
Wynik testu w j. polskim i j. angielskim 
Odbiór wyniku w siedzibie laboratorium osobiście lub przez pisemnie upoważnioną osobę.
Koszt badania: 100 zł.