Rejestracja

 

INFORMACJA OGÓLNA

62 74 20 900

REJESTRACJATELEFONICZNA
czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 do 14.30 

OGÓLNA DO PORADNI SPECJALISTYCZNYCH
(z wyłączeniem rejestracji do wskazanych poniżej)

62 74 20 800

DOPORADNI ZDROWIA PSYCHICZNEGO

62 74 20 823

DO PORADNII TERAPII UZALEŻNIEŃ

62 74 21 580

DO PORADNII LOGOPEDYCZNEJ

62 74 20 827

DO PORADNI POŁOŻNICZO-GINEKOLOGICZNEJ

62 74 20 807, 808

DO PUNKTU SZCZEPIEŃ

62 74 20 908

DO PRACOWNI ENDOSKOPOWEJ
(uwaga: prosimy o cierpliwość, gdyż rejestracji dokonuje personel medyczny pracowni  w przerwach między badaniami)

62 74 20 887

NA BADANIE TK, RM

62 74 20 899

NA INNE BADANIA OBRAZOWE

62 74 20 840

KOORDYNATORZY

KOORDYNATOR DILO

509 823 057; 62 74 20 811

KOORDYNATOR KOS

62 74 20 817

PORADNIE
Uwaga: telefony kontaktowe z personelem medycznym są dostępne wyłącznie
w godzinach funkcjonowania poradni; w poradniach nie prowadzi się zapisu na wizytę.

Poradnia chirurgii dziecięcej

62 74 20 819

Poradnia psychologiczna

62 74 20 822

Poradnia odwykowa

62 74 21 580

Poradnia psychiatryczna

62 74 20 823

Poradnia urologiczna

62 74 20 824

Poradniaortopedyczna

62 74 20 825

Poradnia medycyny pracy

62 74 20 737

Poradnia rehabilitacyjna

62 74 20 826

Poradnia logopedyczna

62 74 20 827

Poradnia onkologiczna

62 74 20 761

Poradnia  kardiologiczna

62 74 20 776

Poradnia gastroenterologiczna, proktologiczna

62 74 20 887

Poradnia chirurgii onkologicznej

62 74 20 734

Poradnia hematologiczna

62 74 20 787

Poradnia neurologiczna

62 74 20 816

Poradnia chirurgiczna

62 74 20 801

Poradnia diabetologiczna

62 74 20 804

Biuro programu retinopatii cukrzycowej

62 74 20 904

Poradnia leczenia bólu

62 74 20 856

Poradnia położniczo-ginekologiczna

62 74 20 807

Poradnia położniczo-ginekologiczna

62 74 20 808

Poradnia reumatologiczna

62 74 20 820

Pielęgniarska opieka długoterminowa

62 74 20 757

NIŚOZ

62 74 20 767

Pielęgniarka POZ

62 74 20 842

Pielęgniarka POZ

62 74 20 843

Lekarz POZ