Przetargi

 
»  Ogłoszenie o zamówieniu
Zamówienie: Dostawa i montaż mebli dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego
Dodano: 22.01.2018 13:08
Dodał: Andrzej Szablewski

Pliki zamówienia:

Specyfikacja istotnych warunków zamówieniaFormularz oferty

Pleszewskie Centrum Medyczne w Pleszewie zaprasza do udziału w postępowaniu na dostawęna dostawęi montaż mebli dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego.
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie postępowania otwartego o wartości poniżej 30 000 euro. Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) nie stosuje się na podstawie art. 4 pkt 8 ww. ustawy.
Pełen tekst zaproszenia z załącznikami zamieszczono jako plik do pobrania.
RYSUNKI ZAMAWIANYCH MEBLI ZOSTAŁY ZAMIESZCZONE W WERSJI DO POBRANIA ZA POMOCĄ PONIŻSZEGO ADRESU INTERNETOWEGO.
ADRES NALEŻY SKOPIOWAĆ I WKLEIĆ DO PASKA ADRESU PRZEGLĄDARKI:

http://www.szpitalpleszew.pl/pliki/RYSUNKI_MEBLI_1_2018.zip
 

Pozostałe ogłoszenia zamówienia: Dostawa i montaż mebli dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego
[wróć do listy zamówień]
Nazwa ogłoszeniaInformacja o wyniku postępowania
przejdź do treści ogłoszenia »
Data zamieszczenia31.01.2018
Osoba do kontaktuAndrzej Szablewski
tel. (62) 74-20-719
przetargi@szpitalpleszew.pl