Poradnia Ortopedyczna


Gabinet - nr 63 Parter od strony wejścia głównego


Telefon: 62 74 20 800, 62 74 20 909


Ortopedia zajmuje się całością zagadnień związanych z rozpoznawaniem oraz leczeniem nieprawidłowości w działaniu i budowie narządu ruchu, będących wynikiem wad wrodzonych lub nabytych, urazów czy chorób. Choroby narządu ruchu są najczęstszymi przyczynami przewlekłego bólu i ograniczenia sprawności fizycznej.
Na wizytę w ramach umowy z NFZ niezbędne jest posiadanie skierowania do Poradni od lekarza rodzinnego bądź innego lekarza posiadającego umowę z NFZ.


przyjmuje:

specjalista z ortopedii i traumatologii narządu ruchu Dariusz Kabziński


specjalista z ortopedii i traumatologii narządu ruchu Bogusław Bartosz


specjalista z ortopedii i traumatologii narządu ruchu Jakub Podgórny


Łukasz Gadzinowski w trakcie specjalizacji z ortopedii i traumatologii narządu ruchu