Zabiegi ortopedyczne

Nasza oferta zabiegów ortopedycznych skierowana jest do tych z Państwa, którzy nie posiadają ważnego ubezpieczenia zdrowotnego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, by wykonać ten zabieg w ramach umowy z NFZ lub musieliby zbyt długo oczekiwać na jego wykonanie w ramach limitów narzuconych odgórnie przez NFZ. Jeżeli posiadają Państwo skierowanie na zabieg ortopedyczny wystawione przez lekarza specjalistę oraz komplet badań kwalifikujących do jego wykonania – zapraszamy do skorzystania z naszej oferty.

Bark
Biodro
Kolano
Ręka
StopaNasi specjaliści podczas pracy - galeria.