Blok Operacyjny


Personel

Lek. Wiesław Leszczyński – koordynator
Specjalista anestezjologii i intensywnej terapii
Renata Olszanowska – pielęgniarka oddziałowa
Specjalizacja w dziedzinie pielęgniarstwa operacyjnego
Kurs kwalifikacyjny dla instrumentariuszek
10 pielęgniarek i 3 położne pracujące jako instrumentariuszki, w tym 3 pielęgniarki są po kursach kwalifikacyjnychdla instrumentariuszek, jedna pielęgniarka po specjalizacji w dziedzinie pielęgniarstwa operacyjnego, dwie pielęgniarki w 2010 roku rozpoczynająkurs kwalifikacyjny. Niektóre osoby wyjeżdżają na konferencje związane tematyczniez wykonywanymi zabiegami i pracą na Bloku Operacyjnym