Fundusz przeciwdziałania COVID-19 zasili Zakład Diagnostyki Obrazowej oraz Zakład Patomorfologii w pleszewskim szpitalu

Wojewoda Wielkopolski Michał Zieliński podpisał z podmiotami leczniczymi 24 umowy na dofinansowanie inwestycji w sektorze ochrony zdrowia. Do Pleszewskiego Centrum Medycznego trafi niebagatelna kwota 9,2 mln zł. Po podpisaniu i zwrotnym odesłaniu umowy na konto szpitala trafią środki, które zostaną przeznaczone na: modernizację i doposażenie obszaru diagnostyki obrazowej poprzez zakup rezonansu magnetycznego oraz rozbudowę i modernizację systemu do opisywania badań w zakresie tomografii komputerowej oraz rezonansu magnetycznego – 7,5 mln zł oraz przebudowę i modernizację pomieszczeń zakładu patomorfologii, jak również zakup systemu do diagnostyki genetycznej, a także agregatów i komory chłodniczej wraz z wyposażeniem – 1,7 mln zł.