IX Pleszewskie Dni Onkologiczne

W dniach 11-12.10.19 odbyły się IXPleszewskie Dni Onkologiczne. Na konferencji onkologicznej w dniu 12.10. w Pałacu Tłokinia koło Kalisza zebrało się ponad 50 uczestników (lekarzy onkologów, chirurgów, radiologów, radioterapeutów, psychologów, pielęgniarek, sekretarek medycznych, koordynatorów, zaproszonych gości). W części pierwszej omawiano najnowsze, stosowane również w naszymośrodku terapie raka płuca. Zaproszeni goście z poznańskich klinik prezentowali „bogactwo możliwości” leczenia raka płuca (dr M. Bryl), leczenie immunokompetentne (dr D. Świniuch) czy ukierunkowane molekularnie (dr K. Stencel). Sami też omówiliśmy przypadek chorego (dr J.Jezierska-Guźniczak) , radiologiczne kryteria odpowiedzi na leczenie (i)RECIST (dr M. Szymaniak) z wprowadzeniem do tematu „dobrej zmiany” (dr Z.Olejak). Po krótkiej przerwie pozostałych 6 prelegentów z naszego szpitala przedstawiło dane statystyczne (2018/ I półrocze 2019 r.): zespołu wielodyscyplinarnego (koordynator M. Tokarz), Oddziału Onkologicznego (sekretarka medyczna M. Sołtysiak). Ponadto chirurdzy przygotowali wyniki własne leczenia raka jelita grubego (dr R. Lisiecki) oraz raka piersi (dr M. Matyjewicz). Nie zabrakło aspektu psychologicznego, tym razem nt. zaburzeń snuu chorych leczonych onkologicznie (psycholog J. Matuszczak-Świgoń). Całość zakończyła prezentacja mgr R.Wójcika dotycząca kosztów leczenia w programach lekowych raka płuca, piersi i raka jelita grubego. Na konferencji była obecna m.in. konsultant wojewódzka ds. Onkologii Klinicznej pani prof. M. Litwiniuk. Spotkaniu patronował obecny na nim Prezes PCM. Dopisała pogoda, humor uczestników i świetne przygotowanie prelegentów.

Sponsorami Pleszewskich Dni Onkologicznych były: MSD Poland, Bristol-Myers Squibb Services Sp. z o.o. oraz Boehringer Ingelheim Sp. z o.o.