Pleszewskie Centrum Medyczne zostało pierwszym najlepszym szpitalem w Polsce wśród szpitali II poziomu i pierwszym najlepszym w Wielkopolsce.

Pleszewskie Centrum Medyczne zostało pierwszym najlepszym szpitalem w Polsce wśród szpitali II poziomu i pierwszym najlepszym w Wielkopolsce. W skali całego kraju PCM znalazł się na trzeciej zaszczytnej pozycji. Tak prezentują się wyniki XVII Rankingu „Bezpieczny szpital 2020" przygotowanym przez Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia przy Ministerstwie Zdrowia opublikowanym przez dziennik „Rzeczpospolita”.

Pleszewskie Centrum Medyczne od początku bierze udział w rankingu na najlepszy polski szpital. Placówka od wielu lat zajmuje najwyższe miejsca z sukcesem rywalizując ze specjalistycznymi lecznicami działającymi na skalę ogólnopolską.

- Jesteśmy bardzo zadowoleni z wyników rankingu, tym bardziej, że w tegorocznej ankiecie dodano nowe i uszczegółowiono kryteria w wielu obszarach. Cały czas staramy się podnosić poziom naszych usług – tym razem udało się poprawić ubiegłoroczny rezultat o 13,64 pkt - wyjaśnia Błażej Górczyński, prezes PCM.

W ubiegłym roku pleszewski szpital znalazł się na piątym miejscu, a w tym roku awansował o dwa miejsca wyżej zdobywając 868,74 punktów i tym samym uplasował się na bardzo wysokim – trzecim miejscu.

-Udział w badaniu jakości jest jednym z wielu elementów zarządzania jakością w szpitalu. Dzięki temu możemy zweryfikować, co w naszym szpitalu działa dobrze, a co można jeszcze poprawić. Zarządzaniu jakością przyświeca przede wszystkim troska o pacjentów poprzez nadążanie za nowoczesnymi metodami leczenia różnych schorzeń oraz inwestowanie w wysoko wykwalifikowaną kadrę, a także w infrastrukturę i sprzęt medyczny.- podkreśla prezes.

Ocena jakości usług medycznych dotyczyła roku 2019, jednak specjalistyczne ankiety przeprowadzono w szpitalach w tym roku. I jak podkreślają organizatorzy rankingu- w związku z pandemią- zadanie nie należało do łatwych, bowiem większość zasobów kadrowych i sprzętowych poświęcona była walce z koronawirusem.

Według prezesa zajęcie wysokiego miejsca w takim rankingu to także ogromna odpowiedzialność. Służba zdrowia jest dla pacjentów i to oni wystawiają szpitalom ostateczną ocenę za jakość usług, które świadczą. Dlatego kolejną miarą sukcesu dla placówek medycznych jest też to, czy pacjenci chcą się w nich leczyć.

Do wysokiej punktacji i zdobycia brązu na podium w XVII rankingu „Bezpieczny szpital 2020” przez Pleszewskie Centrum Medyczne przyczyniło się ciągłe poszerzanie zakresu świadczonych usług w celu zapewnienia pacjentom możliwie kompleksowej opieki. W roku 2019 udało się utworzyć Ośrodek Raka Piersi (jako jeden z dwóch szpitali w Wielkopolsce. W Pracowni Elektrofizjologii przeprowadzane są także zabiegi termo i krioablacji u pacjentów z zaburzeniami rytmu serca. Prowadzimy także szereg badań profilaktycznych w ramach programów zdrowotnych (m.in. kolonoskopia, mammografia, badanie w kierunku retinopatii cukrzycowej).