Konkurs: Wielkopolski Lekarz z Sercem 2019

Samorząd Województwa Wielkopolskiego oraz Wielkopolska Izba Lekarska organizują III edycję Konkursu Wielkopolski Lekarz z Sercem im. dr. Kazimierza Hołogi, będącego wspólnym projektem, promującym działalność charytatywną i społeczną lekarzy z regionu Wielkopolski. Zwracamy się do Państwa z uprzejmą prośbą o wzięcie czynnego udziału w naborze kandydatów do tego szlachetnego tytułu. Nabór kandydatów potrwa do 12 września 2019 roku. Wzór karty zgłoszeniowej oraz niezbędne informacje można pobrać ze strony https://www.umww.pl/konkurs-wielkopolski-lekarz-z-sercem-im-kazimierza-hologi lub ze strony www.wil.org.pl na Stronie Głównej - rubryka Sprawy – zakładka Wielkopolski Lekarz z Sercem. Wypełnioną Kartę Zgłoszenia, której istotną częścią jest uzasadnienie kandydatury, należy przesłać pocztą elektroniczną na adres: zdrowie@umww.pl, faksem (+48 61 62 66 351) lub pocztą: Departament Zdrowia, Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań.