Modernizacja Oddziału Noworodkowego

W naszym szpitalu 15 grudnia 2016 r. miała miejsce uroczystość związana z modernizacją Oddziału Noworodkowego, której całościowy koszt wyniósł prawie pół miliona złotych. Dzięki temu uzyskaliśmy pełne dostosowanie pomieszczeń do obowiązujących wymagań fachowych i sanitarnych określonych przez Ministerstwo Zdrowia. Oddział dysponuje 17 łóżkami i 7 inkubatorami. W Oddziale pracuje 8 neonatologów, 1 pediatra, 17 pielęgniarek i położnych. Oddział posiada wentylacje mechaniczną i klimatyzację. Nasi najmniejsi pacjenci mają więc zapewnione nowoczesne i komfortowe warunki pobytu. Pod względem kadrowym i sprzętowym spełniamy wymagania NFZ dla II poziomu referencyjnego, co jest gwarancją wysokiego poziomu bezpieczeństwa neonatologicznego. W uroczystym przecięciu wstęgi, obok przedstawicieli władz powiatu, dyrekcji szpitala oraz kierownictwa oddziału, udział wzięła Pani Marlena Maląg – Wicewojewoda Wielkopolski.